facebook tracking
Verksamhetschef - Judiska Hemmet

Verksamhetschef - Judiska Hemmet

Nuvarande verksamhetschef går i pension och vi söker därför hennes efterträdare. Judiska Hemmet erbjuder en trygg ålderdom med kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner. Där erbjuds två olika boendeformer; 48 lägenheter för äldreboende och 28 lägenheter för personer med demenshandikapp. Judiska Hemmet har drygt 115 medarbetare. Verksamheten drivs som ideell förening utan vinstintresse. Boende söks på samma sätt som man söker annat kommunalt vård- och omsorgsboende.

Som verksamhetschef ansvarar du för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret för planering, utveckling, samordning och uppföljning i enlighet med uppställda mål inom givna ramar. Vår nuvarande, väl fungerande verksamhet står inför stora, spännande utmaningar under de närmaste åren. Du kommer både att ges möjlighet att förvalta den nuvarande verksamheten och medverka till förnyelse.

Huvudsakliga ansvarsområden 

 • Ansvar för alla delar av verksamheten på Judiska Hemmet och att verksamheten drivs enligt de judiska traditionerna, tex att koscher hålls på Hemmet.
 • Det samlade ledningsansvaret och attden löpande verksamheten fungerar på ett optimalt sätt.
 • Ansvar för att det medicinska ohändertagandet av patienter möter kraven på hög patientsäkerhet och god vård samt att detta dokumenteras och följs upp i väl fungerande kvalitetssystem på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Budget- och personalansvar

Önskad erfarenhet och egenskaper

 • Du är medicinskt utbildad, företrädesvis sjuksköterska eller har annan lämplig utbildning.
 • Du är lyhörd för judiska seder och traditioner och arbetar med detta som en värdegrund.
 • Du är en god ledare som uppnår dina och verksamhetens mål samtidigt som du får medarbetarna att växa.
 • Du är en god adminstratör och har ett organiserat och strukturerat arbetssätt.
 • Du är bra på att skapa förtroende bland boende och anhöriga och som personal, styrelse och myndigheter.
 • Du har vana att hantera en budget och hålla dig inom givna ramar.
 • Du rapporterar till styrelseordföranden för Judiska Hemmet

Välkommen att ansöka via www.haegercarlsson.com  

Frågor besvaras av Rolf Carlsson 070- 316 12 68, rolf@haegercarlsson.com och Katarina Thimmig 070- 808 55 17 Katarina@haegerpartner.com

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Några av dina kollegor

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor